Citate despre matematică

Geometria este știința care restaurează situația dinainte de creația lumii și încearcă să umple “golul”, renunțând la oficiile materiei.

Aş dori ca cineva iscusit în matematici şi fizică să se ocupe de jocuri. Spiritul omenesc scânteiază în jocuri mai puternic decât în orice altceva.

Noţiunea de definiţie nu-i definisabilă şi nici nu-i deloc o noţiune definită.

Universul este un cerc al cărui centru e pretutindeni, iar circumferinţa nicăieri.

Jur, prin acela care a dat sufletelor noastre tetraedrul, izvorul naturii eterne!

Viaţa este bună pentru două lucruri: a studia matematicile şi a le profesa.

Noţiunea de infinit, din care nu trebuie să se facă un mister, se reduce la aceasta: după fiecare număr întreg există un altul.

Semnele aritmetice sunt figuri scrise şi figurile geometrice sunt formule desenate.

Algebra nu este decât o geometrie scrisă, geometria nu este decât o algebră figurată.

Matematica este regina ştiinţelor, iar aritmetica este regina matematicilor.

Matematicile pun în joc puteri sufleteşti care nu sunt mult diferite de cele solicitate de poezie şi arte.

Natura vorbeşte în limba matematicii; literele acestei limbi sunt cercuri, triunghiuri şi alte figuri matematice.

Tot ce e gîndire corectă este sau matematică sau susceptibilă de matematizare.

Când lucrez la o problemă nu mă gândesc dacă e frumoasă. Mă gândesc doar cum să rezolv problema. După ce termin problema şi rezultatul nu este frumos înseamnă că soluţia nu a fost ceea corectă.

Matematicianul este îmblânzitorul ce a domesticit infinitul.

Geometria este știința care restaurează situația dinainte de creația lumii și încearcă să umple “golul”, renunțând la oficiile materiei.

Tot ce e gîndire corectă este sau matematică sau susceptibilă de matematizare.